Digitalisering

Digitalisering är ett sätt att med hjälp av datorer göra det enklare och mer lättillgängligt att nå information och tjänster/service. Exempel på sådant är kortbetalningar, bankärenden, e-handel, informationssökning, och kommunikation via datorer.

  • Moderaterna vill medverka till att alla kan dra nytta av digitaliseringen
  • Moderaterna vill verka för att lämpliga tjänster digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt
  • Moderaterna vill att digitaliseringen skall ses som en förbättrad service till invånarna
  • Moderaterna vill att kommunen noggrant följer AI utvecklingen och drar nytta av den
  • Digitaliseringen får inte bli en ersättning för mänskliga kontakter