Demografi

Demografi är enkelt uttryckt fördelningen av antalet invånare efter ålder. Det var tidigare en pyramid men nu är det med en rektangel med en platt spets. Det betyder att vi har för få i arbetsför ålder som skall sörja för de äldre och barnen. Vi behöver jobba för att få fler företag som etablerar sig i kommunen


  • Moderaterna ser positivt på att kommunen har många seniora invånare
  • Moderaterna vill att försörjningskvoten bli lägre d.v.s fler i arbetsför ålder
  • Moderaterna vill uppmuntra att  fortsätter arbeta   efter uppnådd pensionsålder så mycket som man orkar och kan
  • Moderaterna vill uppmuntra att då man uppnått pensionsåldern engagerar sig i det samhällsnyttiga föreningslivet