Demensboende

En stor och viktig fråga för Moderaterna är att satsa på ett nytt demensboende i Eksjö.
Mycket tyder på att behovet av ett väl anpassat Demensboende är av största vikt då antalet människor med demenssjukdomar ökar i takt med att antalet äldre blir fler. Symptomen är inte en sjukdom utan flera typer av demens. Sedan finns det flera stadier i demens allt ifrån lindrigt till allvarligt. 

  • Moderaterna vill prioritera ett demensboende.
  • Moderaterna vill att vi har ett stort gemensamt demensboende i kommunen
  • Moderaterna vill att demensboende skall upplevas som en liten enhet för de boende
  • Moderaterna vill att personalen skall kunna dela på samtliga resurser när så behövs
  • Läget för demensboendet skall vara sådant att anhöriga har lätt att nå boendet
  • Syftet med demensboende att skapa en enhet med rätt personal och rätt utformat boende så att de boende får bästa möjliga omhändertagande