Budget

Varje år tas det fram en budget för nästkommande år och dessutom en inriktning för budgeten några år framåt


  • Moderaterna vill ha en budget i balans
  • Moderaterna vill ha ett överskottsmål på ca 2 % i snitt under en 5 årsperiod. I syfte att få utrymme för bland annat investeringar
  • Varje sektor måste ha sin budget i balans
  • Moderaterna vill att budgeten baseras på erfarenhet från tidigare års budgetutfall
  • Moderaterna vill att varje post ifrågasätts i budgeten i syfte att säkerställa att skattemedlen kommer att användas på bästa möjliga sätt