Bredband

Bredband är en förutsättning för att de digitala tjänster som kommunen, samhället och privata  aktörer levererar. Varje fast bostad bör ha tillgång till en bredbandsuppkoppling


  • Moderaterna vill att i stort sett alla permanentboende fastigheter skall ha möjlighet att anslutas till bredband.
  • Att nå 100 % täckning med fiber är inte realistiskt vi accepterar att annan teknik används för vissa anslutningar
  • Kostnaden för anslutning bärs av fastighetsägaren och delvis av det gemensamma beroende var fastigheten ligger
  • Fritidsfastighet omfattas inte av bidrag från kommunen
  • Bredbandets kapacitet och hastighet måste bevakas av bredbandsägaren  så att viktiga tjänster alltid kan levereras
  • Bredbandsägaren kan vara både privat och någon samhällsfunktion.