Bostäder

En egen bostad är något som de flesta människor vill ha och det är en viktig del av ett stabilt samhälle

  • Bostäder i Eksjö skall vara av olika form hyresrätter, bostadsrätter, villor, radhus, flervåningshus, stora, små, dyra, billiga etc
  • Vi vill uppmuntra privata aktörer att bygga runt om i kommunen
  • Allmännyttan skall inte vara dominerande
  • Vi vill uppmuntra s.k flyttkedjor
  • Vi uppmuntrar till bosättning runt om i kommunen men individen måste ta ansvar för sitt val och vara medveten om för- och nackdelar