Överskottsmål

Vi pratar ofta om budget i balans, detta inkluderar att vi i Eksjö kommun ska göra ett överskott om 1,8 % över en tioårsperiod dvs en vinst. Varför det, dom pengarna kan man väl lägga ut i verksamhet?

Detta är faktiskt en del av kommunallagen. Syftet med överskott är att verksamheten kan bedrivas på lång sikt. Det är i huvudsak tre områden som gör att behöver budgetera överskott

  • Investeringar, både nu och reinvesteringar på det som blivit uttjänt. Vinst måste till för att täcka fördyring som kommer av krav och att priserna stiger.
  • Risker, våra skatteintäkter och personalkostnader är risker på intäktssidan och utgiftssidan som snabbt kan förändras.
  • Utveckling, vinsten ger utrymme att satsa på det där extra t.ex. Kulturscen men det kan också handla om näringslivet eller bostadsbrist.