Förkortningar i Politiken

Som i många andra sammanhang använder även politiker och kommunen olika förkortningar som kan vara lite förvirrande för den oinvigde. Här följer en liten förklaring på de vanligaste.

KF= Kommunfullmäktige.  Det kan jämföras med Riksdagen

KFO= Kommunfullmäktiges ordförande. Kan jämföras med Riksdagens talman

KS= Kommunstyrelsen. Kan jämföras med Regeringen

KSO= Kommunstyrelsens ordförande.  Kan jämföras med Statsministern

KSU= KS Utskott. Förbereder ärenden till KS

Nämnd utövar myndighetsverksamhet

Beredning bereder ärenden för KF inom sitt specialområde

Sektorn är tjänstemännen

SocN= Socialnämnden

SocB= Socialberedningen

SocS=Sociala Sektorn

BUN= Barn och Utbildningsnämnden

BUB= Barn och Utbildningsberedningen

BUS= Barn och Utbildningssektorn

SBN= Samhällsbyggnadsnämnden

SBB= Samhällsbyggnads beredningen

SBS= Samhällsbyggnadssektorn

KLK = Kommunledningskontoret

ESAB= Eksjö Stadshus AB. Det bolag som äger de kommunala bolagen

EE= Eksjö Energi

EBO= Eksjö Bostäder

EKFAB=Eksjö Kommunfastigheter

IB= IndustriByggnadsbolaget