Eksjömoderaterna gav varje år ut 1-2 nummer av det som vi kallar M-nytt. Denna tidning tas inte längre fram p.g.a resursbrist. Istället kommer vi på andra sätt försöka sprida informationen  till våra medlemmar.