Eksjömoderaterna ger varje år ut 1-2 nummer av det som vi kallar M-nytt. Denna tidning får all medlemmar antingen med den ordinarie posten eller som en PDF fil med mail. Man kan naturligtvis även ladda ner den från denna sida. Vill man får man gärna sprida tidningen. Tidningen kan även innehålla vissa annonser