Frågor och svar A-Ö


  • Här hittar du lite om vad Eksjömoderaterna har för uppfattning i olika politiska frågor
  • Frågorna och svaren skall ses ur ett lokalt Eksjöperspektiv andra mer ideologiska frågor kan du läsa om här
  • Uppfattningarna kan förändras beroende på att olika omständigheter förändras och ibland måste man kompromissa
  • Tänk på att Politiken sätter ramarna medan det praktiska arbetet utförs av tjänstemän i förvaltningen.
  • Vill du veta mer eller saknar någon punkt ta då kontakt med oss