Äldres självbestämmande

Moderaterna i Eksjö har uppmärksammat efter det som skedde i Gislaved på ett äldreboende vem som egentligen bestämmer över de äldre. Det resulterade i en insändare i Smålandstidningen tillsamman med C, KD och L i Eksjö.
Syftet är att lyfta frågan om äldres självbestämmande rent generellt, där mat och dryck kan tjäna som exempel.
Här hittar du insändaren som publicerades i nättidningen den 29 Maj 2021

Boendes rättigheter 1.pdf