Försörjningsstöd

I kommunen finns bland våra invånare normalt ett behov under längre eller kortare tid av försörjningsstöd. Det hette tidigare socialbidrag och är ett bidrag som kommunen är skyldiga att tillhandahålla efter prövning av socialsekreterare. Även nivån på bidraget är reglerat i lag. Totalt har nivån ökat från drygt 16 miljoner 2016 till strax under 30 miljoner 2020. Med åtgärder borde försörjningsstödet kunna minskas till 2017 års nivå vilket är ungefär en halvering

Utmaningen som vi har är att försörjningsstödet totalt sett har ökat de senaste åren kraftigt och det är en tung börda som bidrar till att den sociala budgeten har svårt att klara sina mål. Dessutom tvingas man att spara på andra saker inom den sociala sektorns verksamhetsområde.

Vi moderater inser att det inte enbart är Sociala sektorns ansvar utan även andra sektorer måste ta sitt ansvar för att motivera att man i möjligaste mån arbetar eller studerar så att man kommer bort från bidragsberoendet

Vi moderater arbetar för att få till en sådant synsätt inom hela förvaltningen