Budget 2024 Eksjö kommun

Moderaterna har tillsamman med Socialdemokraterna i Eksjö lagt ett budgetförslag som varit under politiskt behandling i  politiska partier , nämnder/beredningar, KS Arbetsutskott KSU Kommunstyrelsen KS. detta förslag antogs av Fullmäktige KF 2 Nov 2023

Innehållet i budgeten är omfattande och omfattar totalt ca 1.400.000.000:- där Barn och Ungdom samt Socialen får den största delen av budgeten.

Inom de olika sektorerna har vi gjort en hel del saker. Vi har både dragit ner och tillfört så att det passar dagens verklighet och möjligheter.