Budget 2022 Eksjö kommun

Moderaterna har tillsamman med övriga samarbetspartners i Eksjö (C, KD och L) lagt ett budgetförslag som varit under politiskt behandling i  politiska partier , nämnder/beredningar, Ledningsutskottet LU, Kommunstyrelsen KS. fAlliansens förslag antogs av Fullmäktige KF den 21 Oktober 2021

Innehållet i budgeten är omfattande och omfattar totalt ca 1.200.000.000:- där Barn och Ungdom samt socialen får den största delen av budgeten.

Inom de olika sektorerna har vi gjort en hel del saker. Vi har både dragit ner och tillfört så att det passar dagens verklighet och möjligheter.

Inom Skolan har vi valt att satsa på förskolan och grundskolan genom bättre personaltäthet. Vi har också kompenserat för migrationsverkets neddragningar.  På grund av att IKE minskat kan man göra en del ytterligare satsningar-.


I den social sektorn satsar vi på äldreomsorgen genom ökad bemanning
Inom  sektorn har vi fortfarande problem inom området försörjningsstöd och Placeringar där vi inte kan se några resultat rent ekonomiskt. Här kommer vi mer intensivt följa upp verksamheten. . Vi har tvingats satsa ytterligare resurser på försörjningsstöd och placeringar men räknar med att man snarast får ordning på detta.

Vi har även valt att se över Museets verksamhet som vi anser är viktigt men här kommer effektivisering ske men inte lika mycket som Förvaltningen/tjänstepersonerna har föreslagit

Det finns naturligtvis massor med andra åtgärder men ovanstående är huvuddelarna

Totalt kan man säga att årets budget var enklare att ta fram p.g.a de goda arbetet man gjort tidigare år för att få en budget i balans på de flesta ställen inom förvaltningen.