Vad händer i Eksjöpolitiken

Här följer en summarisk information av vad som sker i politiken. Vill du veta mer klicka här och ställ din fråga

Stadshuset
Markus Kyllenbeck Kommunalråd

1.Bokslutet för 2020 slutade på ett positivt resultat på ca 47 miljoner. Detta innebär att vi tagit igen underskottet från tidigare år, Vi har nu börjat arbeta med budgeten för 2022/23

2. Samtal och funderingar om hur den framtida politiska organisationen skall se ut efter 2022

3. Analys och studier hur man kan på bästa ekonomiska och funktionella sätt kunna skapa ett demensboende i kommunen börjar närma sig avgörande

4. Naturligtvis tar Corona problematiken en hel del fokus från annat även rent politiskt

5. Försörjningsstödet är en kraftigt växande utgiftspost som vi arbetar med att reducera

6. En ny förskola (Trädgårdsstaden)har det beslutats om. M hade föredragit en standardförskola till ett  betydligt lägre pris än den arkitektritade som beslutades om. Hyreskostnader hamnade något för standardlösningen

7. Utöver detta finns 100 tals "mindre" ärenden som kan vara stora för vissa personer  och även här är du naturligtvis välkommen med frågor