Vad händer i Eksjöpolitiken

Här följer en summarisk information av vad som sker i politiken. Vill du veta mer klicka här och ställ din fråga

Stadshuset
Markus Kyllenbeck Kommunalråd

1.Bokslutet för 2023 slutade på ett positivt resultat . Detta innebär att vi tagit igen underskottet från tidigare år, Arbetet med budget för 2024 är avslutad och vi lägger en budet med ett litet minusresultat vilket innebär att vi kan utnyttja vår resultatreserv för att täcka underskottet. Vi kunde lägga resultatet så lågt eftersom vi under tidigare år kunnat redovisat god ekonomisk hushållning och ett överskott på ca 2 % under en 5 årsperiod. Arbetet med budget 2025 pågår

2. Nifsarpsskolan en friskola med ett 40 % kommunalt ägande. Av olika skäl har kommunen med stöda av i stort sett samtliga partier beslutat sälja sin 40 % andel till VD:n och Maskinleverantörerna de två andra ägarna. Det finns ett par avtal mellan skolan och kommunen avseende skolmat och värd som måste skrivas om. Kommunallagen och konkurrenslagen kan påverka utformningen. Vi vill att våra myndigheter utreder vad vi kan göra för att stötta skolan utan att bryta mot lagen. C-partiet vill att vi följer lagen till 100% vilket kommer att drabba både skolan och andra verksamheter där kommunen skulle kunna betraktas som om man bedriver konkurrerande verksamheter gentemot näringslivet. Vi tror att det finns en viss flexibilitet hur man tolkar lagen men då vi gjort en självanmälan till konkurrensverket hoppas vi få detta utrett så att verksamheten på skolan kan drivas så som det är tänkt.

3. Försörjningsstödet och placeringar är en  växande utgiftspost som vi arbetar med att reducera

4. Vi arbetar med övriga höglandskommuner med ett samarbete om gymnasieutbildning. Detta regleras av en ny lag som kräver samarbete mellan flera kommuner.

5. Utöver detta finns 100 tals "mindre" ärenden som kan vara stora för vissa personer  och även här är du naturligtvis välkommen med frågor