Vallokalerna öppnas om.

Valet 2022 äger rum den 11 september

Förhandsröstning startar 18 dagar före valdagen

Eksjömoderaterna är i full gång med att förbereda valet till kommunen 2022 

- Grupp tillsatt för att planera valaktiviteter

- Den kommunala listan har beslutats av Nomineringsstämman den 28 feb 2022

- Valfrågorna håller på att planeras 

Vill du veta mer om hela Valet 2022 klicka HÄR

Här hittar du detaljer om valet i EksjöNomineringsstämma Riksdagen

Den 4 Dec höll Moderaterna i Jönköpingsregionen en nomineringsstämma i Värnamo angående Riksdagslistan. Vi var säkert över hundra Moderater och alla som var närvarande och hade giltiga Corona Intyg.

Vi fick en bra presentation av kandidaterna vilket uppskattades och vi var fullständigt eniga om listan.  


Nomineringsstämmor Regionen

Samma datum som ovan hade vi tre nomineringsstämmor för Regionen. Jönköping. Höglandet och GGVV

Vi från Eksjö (Markus Kyllenbeck, Anders Gustavfsson och Ulf Björlingson) deltog i Höglandets Nomineringsstämma.

Vi på Höglandet visade efter möjlighet till diskutioner fullständig enighet om Valberedningens förslag

Efter samtal med GGVV visade dom samma enighet om Valberedningens förslag

Även inom Jönköping tog man samma beslut om att anta Valberedningens förslag även om det tog lite längre tid i den största grupperingen.

Moderaterna inom Jönköpingsregionen har nu tagit fram tre listor en för varje område(Jönköping, Höglandet och GGVV) där samtliga listor är utformade på ett sådant sätt att dom visar en enighet men med vissa lokala anpassningar. 


Nomineringsstämma kommunen

I samband med Moderaternas årsstämma i Eksjöföreningen hölls det  en nomineringsstämma inför valet till kommunfullmäktige.  Efter nomineringsstämman skall i vanlig ordning valmyndigheten godkänna varje namn på listan för en kontroll att man är valbar. Styrelsen fick också möjlighet att ytterligare utöka listan om det finns önskemål fram till tryckning av listan. Här kan du meddela ditt intresse  klicka här


Tillsammans vinner vi val! Fortsätt som medlem under valåret 2022 - Redan nu kan du betala din medlemsavgift med knappen nedan. Endast befintliga medlemmar. 

Övriga klicka här