Detta vill moderaterna Eksjö med skolan

Barnomsorg, skola och fritid - det här vill moderaterna i Eksjö

Mål: Moderaternas familjepolitik utgår från att varje vårdnadshavare själv vet vad som är

bäst för deras barn. Vi kämpar för en barnomsorg präglad av valfrihet, jämlikhet och

kvalitet. Våra barn och unga är vår framtid. De har rätt att möta vuxna som ser dem,

respekterar dem och som de känner sig trygga med. Professionell personal med lämplig

utbildning för den viktiga arbetsuppgift de har.