Försörjningsstöd

Inom Sociala sektorns ansvarsområde ligger området försörjningsstöd vilket innebär att personer/familjer av olika orsaker inte fullt ut kan försörja sig kan erhålla försörjningsstöd. Detta stöd har de senaste åren vuxit oroande mycket varför vi vill bromsa utvecklingen

  • Moderaterna vill att det ställs krav på de som tar emot bidraget
  • Kraven skall vara anpassade efter individens förmåga
  • Om kraven inte uppfylls skall försörjningsstödet helt eller delvis dras in
  • Ansvaret för försörjningsstödets utveckling åligger hela förvaltningen