Att bli äldre – det här vill moderaterna i Eksjö kommun


Mål: För oss moderater är nyckelorden trygghet, valfrihet och individen i centrum centrala då vi talar om äldreomsorg i kommunen. Vi är stolta över den verksamhet vi har, en verksamhet som är till för medborgarna och som ofta får bra betyg av de som nyttjar våra tjänster. I framtiden vill vi utveckla arbetet med tekniska hjälpmedel och även satsa mer på kompetensutveckling av personal.

 • Ett mål, att inte ha någon kö till särskilt boende, har vi redan uppnått i kommunen.
 • Det är viktigt att kommunen erbjuder hjälp och stöd till anhöriga som vårdar sina närstående.
 • Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet.
 • Vi vill ha lättöverskådliga jämförelser mellan de olika typer av tjänster som kommunen eller andra aktörer tillhandahåller och ge äldre en samlad bild av vilka boenden och vilken service som finns att tillgå, i kommunal eller annan regi.
 • En likvärdig biståndsbedömning.
 • Trygga medarbetare.
 • Mer modern teknik, artificiell intelligens, ska införas för att effektivisera och bibehålla en god standard på omsorgen samt underlätta för personer med funktionsvariationer. Det centrala är valfriheten för kunden och att den erbjuds på ett etiskt sätt med individen i centrum. Det finns flera fördelar med att införa E-hemtjänst, främst då den gör att kunderna kan bli mer självständiga och att de får ökad kontroll över sin egen situation med hjälpa av den nya tekniken.
Så här vill vi uppnå detta:
 • Kommunen ska förenkla reglerna för anhöriga att få stöd. Eksjö kommun ska vara ett föredöme för andra arbetsgivare som generös arbetsgivare för de anställda anhöriga, som vårdar sina närstående.
 • Eksjö kommun har infört valfrihet vad avser hemtjänsten. Vi moderater vill gärna gå vidare och införa det fria valet för särskilt boende och daglig verksamhet. Valfriheten kan även utökas till val av matleverantör om någon entreprenör skulle visa intresse.
 • Äldreguider införas i kommunen med information kring faktorer som kvalitet på boende, mat, social gemenskap, personalens bemötande eller service på annat språk med mera.
 • Biståndshandläggarna behöver ständig kompetensutveckling och stöd i sitt viktiga arbete.
 • Utbildningsmöjligheterna för de anställda bör förbättras. Språkkompetens och geriatrisk kunskap har betydelse för att skapa trygghet för såväl den anställde som för de äldre och deras anhöriga.
 • Vi ska våga pröva olika hjälpmedel som finns på marknaden så att våra omsorgstagare kan erbjudas dessa. Tex kamera för att slippa störas av nattpatrullen, en signal som talar om när det är dags att ta sin medicin.