Politiska hus

Vid bildandet av bostadsbolagen för flera år sedan blev en del fastigheter ”över” dom passade inte in i organisationen. Dessa stannade kvar inom kommunen och benämns politiska hus. Fastigheterna omfattar allt från ödehus, föreningslokaler till herrgårdar.

  • Moderaterna vill överföra, sälja etc dessa fastigheter så långt det går

  • Vi vill i de fall dom hyrs ut att hyran täcker kostnaderna för underhåll och drift

  • Vi vill behålla dom fastigheter som ligger på strategisk mark

  • Vi vill att föreningarna tar över de fastigheter som dom disponerar till ett rimligt pris

  • Vi vill att Icke utnyttjade fastigheter kan rivas om ingen annan möjlighet finns

  • Vissa fastigheter kan behållas i kommunal eller kommunala bolags ägo