Bra villkor för jobb och företagande – det här vill moderaterna i Eksjö

Möjligheter till ett meningsfullt arbete är grunden till välfärden och den egna utvecklingen.

Arbetet ger inkomster för den enskildes behov och genererar utrymmet för att bygga denskattefinansierade välfärden.

Allt fler inser vikten av att det är arbetslinjen som bygger det goda samhället.

Moderaternas anser att det skall vara mer lönsamt att utföra ett arbete, driva sitt företag, än att vara passiv i ett bidragsberoende.

  • Den som skapar arbete och utveckling skall premieras – inte straffas. Därför är det av högsta vikt att vi har en beskattningspolitik på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som regionalt och lokalt, som uppmuntrar detta.
  • Kommunens förvaltning skall vara lyhörd och behjälplig för de företag och entreprenörer som satsar och vill etablera sig i vår kommun.
  • Näringslivsarbetet och insatserna för att få ett gott samspel mellan offentliga och privata verksamheter skall förstärkas.
  • Viktiga politikområden för förtagande och etablering i Eksjö kommun är ett kraftsamlande för att skapa attraktivt boende, fritidsaktiviteter och goda kommunikationer.

Så här vill vi uppnå detta:

  • Att minimera byråkratin för entreprenörer och företagare.
  • Att med de möjligheter som kommunen har generera arbetspraktik, trainee möjligheter för att få en mer dynamisk arbetsmarknad.
  • Att med kraft verka för att kommunen tillsammans med region och stat satsar på kommunikationer som bredband, vägar och järnvägar, för att möjliggöra en bättre pendlings- och etableringssituation.
  • Att kommunala skatter och avgifter skall mer noggrant prövas och analyseras än tidigare