Klimat

Klimatfrågan är något som berör oss alla i Eksjö. Även om Eksjö är en liten del av världen måste vi göra vår del. .

  • Moderaterna i Eksjö vill att vi koncentrerar oss på de frågor som mest påverkar klimatet i form av växthusgaser
  • Moderaterna i Eksjö ser tre områden inom kommunen som vi kan påverka. Transportsektorn, Jordbruket och Energisektorn
  • Moderaterna vill undvika så kallad plakatpolitik och istället göra verkliga åtgärder
  • Moderaterna vill även där så är möjligt gynna CO2 sänkor t.ex skogen