EU

Sverige och därmed Eksjö är en del av EU. Vi skall därför naturligtvis dra nytta av detta medlemskap som ger oss en hel del fördelar på lokal nivå.


  • Moderaterna i Eksjö är i grunden positiva till EU
  • Moderaterna inser att våra Eksjöbaserade exportföretag är beroende av EU
  • Globala problem som berör Eksjö löses oftast bäst inom ramen för EU
  • Möjligheten för våra Eksjö ungdomar att studera, arbeta och på så sätt skaffa sig internationell erfarenhet är positivt.
  • Moderaterna vill att kommunen i högre utsträckning undersöker möjligheter att söka EU-medel vid projekt och liknande
  • Moderaterna är emot att EU får beskattningsmöjligheter