Cykelvägar

I Eksjö kommun byggs det och har det byggts cykelvägar/gångvägar både inne i samhällena och mellan samhällena. Flera av de längre lederna är egentligen mindre grusvägar som är en trevlig naturupplevelse och finns runt om i kommunen.

  • Vi tycker det är viktigt att man separerar cyklar från annan trafik
  • Vi tycker det är viktigt att cyklister visar hänsyn till gångtrafikanter och vid övergångsställen
  • Vi är positiva till att cykel/gångvägar inne i samhällena stöds av kommunen
  • Inne i samhällena vill vi att det skall finnas tillgång till cykelpumpar på lämpliga ställen