Corona

Corona eller rättare sagt Covid-19 är ett sjukdom som spritts över hela världen och då även i Eksjö. Detta sker via viruset SARS-COV-2 som vi måste skydda oss mot

Eksjö har haft en hög smittspridning vissa tider och andra tider relativ låg spridning. Eksjö skiljer sig inte från andra kommuner.


  • Moderaterna i Eksjö anser sig inte vara experter inom virushantering
  • Moderaterna i Eksjö står bakom FHM och andra myndigheters beslut även om vi kan vara kritiska till viss hantering som inte är anpassad efter Eksjö.
  • Moderaterna i Eksjö är generellt positiva till vaccinering.
  • Moderaterna i Eksjö anser att personal i kommunal tjänst skall vaccinera sig i normalfallet
  • Moderaterna anse att även chefer som deltar i vårdarbetet med vårdtagare/äldre måste kunna vaccineras utan att det ifrågasätts.