Alkohol

Det finns en alkohollagstiftning som innebär restriktioner om hur man får servera/sälja alkohol . Denna lagstiftning är nationell och kan inte påverkas av kommunen

  • Moderaterna vill att Alkoholhandläggarna tolkar lagstiftningen så flexibelt som det är möjligt.
  • Med flexibilitet avser vi inte att vi öppnar upp för okontrollerad verksamhet
  • Vi vill att Eksjöbor, turister och besökare sommartid skall kunna sitta ute vid restauranger och dricka ett glas vin
  • Vi vill att ett utskänkningstillstånd skall omfatta en näringsidkares samtliga utskänkningsställen på orten