Vaccinationskrav inom omvårdsnära arbete


Eksjömoderaterna vill införa vaccinkrav för nyanställda inom vård- och omsorg med omvårdnadsnära arbete.

På allt fler håll inom både regioner och kommuner införs vaccinationskrav för nyanställd personal inom vård och omsorg. Moderaterna i Eksjö menar att ett sådant krav ska införas även i Eksjö kommun.

Covid-19 har visat sig vara en allvarlig sjukdom som orsakat många miljoner dödsfall världen över. Många fler än så har blivit allvarligt sjuka med sjukhusinläggning och i vissa fall behov av intensivvård till följd av sjukdomen. Vaccinering har en hög skyddseffekt mot allvarlig sjukdom och är det mest effektiva sättet att stoppa eller minska smittspridningen. Att använda enbart skyddsutrustning är inte alls lika effektivt. Det visade den galopperande smittspridningen under pandemins början 2019 fram till våren 2020, när effekterna av vaccinerna började märkas.

För personal med omvårdnadsnära arbete finns en stark rekommendation att vaccinera sig mot covid-19. Statens medicinsk-etiska råd menar att vårdpersonal utöver rekommendationen dessutom har en moralisk skyldighet att vaccinera sig. De uttalar att patientens/brukarens intresse av att smittorisken minimeras väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte.

Eksjömoderaterna vill att vaccinationskrav ska gälla för all nyanställd personal inom vård- och omsorg med omvårdsnära arbete i Eksjö kommun. Vi kan inte tvinga en redan anställd att vaccinera sig men vi kan hindra att det anställs nya medarbetare som inte uppfyller vårt krav på vaccination. Vi menar att det här är det bästa sättet för att skydda våra äldre och mest sköra.

Utöver vaccinationskravet för nyanställda ska Eksjö kommun förstås fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer om skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Samtidigt ska man fortsätta informera befintliga medarbetare om vikten av att vaccinera sig samt underlätta och möjliggöra att vaccineras på arbetstid.


Marie-Louise Gunnarsson, ordförande Socialnämnden (M)
Monica Mimer, ersättare Socialnämnden (M)
Kristina Carlo, ledamot Kommunfullmäktige (M)
Annelie Sjöberg, ledamot Kommunfullmäktige (M)
Nathalie Nilsson, HR-strateg (M)

infört i smt den 18 januari 2022