Vårdskuld efter pandemin ovanpå långa vårdköer


Datum: 8 April

Reformklubben gästas av Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Emma Spak har disputerat i medicin, är läkare och har tidigare varit förtroendevald i Sveriges läkarförbund.

Svensk sjukvård håller internationell toppklass, men de långa köerna förvärras av den nya vårdskulden samtidigt som resurserna är pressade. Pandemin har tagit stort fokus, men bakom krisen finns varaktiga utmaningar att hantera. Sjukvårdens organisering mellan primärvård och sjukhusvård, kompetensförsörjningen och ny teknik är alla frågor i vårddebatten som behöver svar.