Skenande kostnader och höga förväntningar i välfärden

Datum: 26 Maj

Reformklubben gästas av Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi och programchef på Institutet för näringslivsforskning (IFN). Henrik Jordahl forskar bl.a. om skattefinansierade tjänster och gav nyligen ut en bok om möjligheterna och utmaningarna för att konkurrens och privata utförare ska bidra till en effektiv välfärd.

Sverige har en mer långtgående offentlig välfärd än de flesta andra länderna. Trots att vi betalar bland världens högsta skatter brister kvalitén och skulden läggs ofta på företag i välfärden. Är den enda lösningen mer resurser? Eller kan påhittiga företagare, konkurrerande utförare och valfrihet för användarna vara en nyckel till ökad kvalitet, samtidigt som skattekronorna används mer effektivt?