Bristande integration och lång väg till självförsörjning

Datum: 6 Maj

Reformklubben gästas av Johan Eklund, professor i nationalekonomi och VD för Entreprenörskapsforum. Johan Eklund har nyligen gett ut rapportserien Vägar till självförsörjning som han skrivit tillsammans med andra forskare.

Det tar lång tid innan invandrare får jobb, men ännu längre tid innan de är självförsörjande. Sammanhållningen och offentliga finanser drabbas hårt när många människor står utanför arbetsmarknaden och istället får bidrag. Studier visar att det lönar sig lite eller inget för många som lever i utanförskap att skaffa jobb. Är det möjligt att få fler att anstränga sig för att gå en utbildning, lära sig svenska och skaffa jobb?