Extremismen i Sverige och hotet mot samhälle


Datum: 3 Juni

Reformklubben gästas av Magnus Ranstorp, docent vid Försvarshögskolans centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS). Magnus Ranstorp är en av Sveriges ledande terrorexperter och är rådgivare till det statliga Center mot våldsbejakande extremism (CVE), han har nyligen väckt frågan om studieförbundens finansiering.

Rekryteringen till våldsbejakande extremistiska grupper har ökat i Sverige och många upplever ett hot från antidemokratiska rörelser. Extremistiska rörelser har kopplingar till friskolor och fuskar med bidrag avsedda för folkbildning. Rekryteringen och radikaliseringen av unga i utanförskap bidrar till otrygghet och motsättningar. Runt om i världen växer hotet från extremister, men varför verkar Sverige extra hårt drabbat?